Over JGZ Kennemerland en het consultatiebureau

Over JGZ Kennemerland en het consultatiebureau

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
Is een eigentijdse organisatie waarbij gewerkt wordt met moderne technologie en ingespeeld wordt op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Met 144 medewerkers in dienst en 16.000 kinderen in zorg zijn wij een dynamische en groeiende organisatie. Continue zoeken we naar mogelijkheden om onze organisatie te innoveren en onze kwaliteit te verbeteren.

Onze missie is het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van alle in Midden- en Zuid-Kennemerland wonende kinderen van 0-4 jaar en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voert, als gezamenlijke onderneming van de zorgverleners ViVa! Zorggroep en Zorgbalans, de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en de prenatale zorg uit.

 

Prenatale zorg
Wij werken samen met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties in het kader van het geven van voorlichting aan aanstaande ouders. Zo wordt groepsvoorlichting georganiseerd en het programma Stevig Ouderschap Prenataal uitgevoerd.

Onze consultatiebureaus
In de eerste week na de geboorte van uw kind komt onze wijkassistente bij u thuis om de hielprik en gehoortest uit te voeren. Wanneer uw kind 14 dagen oud is, bezoekt onze JGZ-verpleegkundige u voor een intake. Dit is een kennismaking waarbij u aangeeft of en hoe u gebruik maakt van onze diensten. Bij deze intake wordt u uitgenodigd voor uw eerste bezoek op het consultatiebureau.

Het eerste levensjaar bieden we u 8 bezoeken op het consultatiebureau, afwisselend bij de jeugdarts en JGZ-verpleegkundige. In de peuterperiode van 1 tot 4 jaar gaat dit om 5 consulten. Het is mogelijk om extra afspraken met een jeugdarts of JGZ-verpleegkundige te maken op het consultatiebureau of bij u thuis. Daarnaast kunt u advies of begeleiding krijgen van een van onze
(ortho)pedagogen.

Een bezoek aan het consultatiebureau neemt totaal  zo’n 45 minuten in beslag. Onze locaties liggen verspreid over de regio. Onze consultatiebureaus zijn geopend tussen 8.30 en 17.00 uur en op sommige locaties bestaat de mogelijkheid om tussen 17.15 en 20.00 uur het avondbureau te bezoeken.

Wilt u langskomen wanneer u geen afspraak heeft? U bent van harte welkom op één van onze inloopspreekuren.

Opvoedondersteuning
Wij bieden ondersteuning waar gewenst en maken daarbij gebruik van verschillende, bewezen effectieve, methoden waaronder Positief Opvoeden, Triple PStevig Ouderschap en kortdurende Beeldcoaching.

Onze JGZ-verpleegkundigen geven ook groepsvoorlichtingen voor ouders/verzorgers op het consultatiebureau, Centra voor Jeugd en Gezin, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vanuit Positief Opvoeden volgens de methode Triple P worden diverse lezingen en workshops aangeboden.

Wat als uw kind 4 jaar is?
Voor kinderen van 4 tot 19 jaar neemt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Kennemerland de taak over. Met toestemming van de ouders wordt het ‘Digitaal Dossier JGZ’ overgedragen, zodat de schoolarts en verpleegkundige de groei en gezondheid kunnen volgen.

Samenwerken en kwaliteit
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland staat voor kwaliteit en samenwerking. Wij proberen de kwaliteit van onze zorg continu te verbeteren. U kunt ons op de hoogte stellen van zaken die wij goed doen of die verbetering nodig hebben. Tijdens de periode dat u ons consultatiebureau bezoekt, kan het zijn dat wij uw mening vragen over onze zorgverlening.

 

 

Sinds 2008 zijn wij gecertificeerd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat wij voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria waarop we jaarlijks worden gecontroleerd. Daarnaast geven we deskundige begeleiding op het gebied van borstvoeding en zijn we in het bezit van het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’. Op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorgvernieuwing werken we o.a. samen met de Vrije Universiteit Medisch Centrum in Amsterdam. Wij zetten ons in om factoren in de omgeving die de gezondheid en ontwikkeling van uw kind belemmeren, positief te beïnvloeden.

Jaarverslagen 

Bekijk of download hier ons jaarverslag 2016

Bekijk of download ons jaarverslag 2015


Bekijk of download de jaarverslagen vanaf 2006.

Toestemming
Voor het onderzoeken van uw kind, het verrichten van screeningen bij en het toedienen van vaccinaties aan uw kind heeft de consultatiebureaumedewerker uw toestemming nodig. U heeft het recht om te weigeren.

Privacy
Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding over wat u met hen bespreekt. De gegevens die voor het verlenen van zorg in onze administratie en het Digitaal Dossier JGZ zijn opgenomen, worden geregistreerd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders en dat we deze niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden. U heeft het recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen en u kunt deze inzien. De gegevens kunnen (anoniem) worden gebruikt voor onderzoek. JGZ Kennemerland gaat uit van de Rechten van het Kind. Indien er zorgen of twijfels zijn over de omstandigheden waarin een kind zich bevindt, zal dit worden besproken met de ouders/verzorgers. De JGZ- medewerkers werken conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Werken bij Jeugdgezondheidszorg Kennemerland   

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

  • Jeugdarts 16 – 24 uur of oproepbasis

Je uitdaging                                                                      Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een eigentijdse organisatie, die continue op zoek is naar mogelijkheden om te innoveren, in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en haar kwaliteit te verbeteren. Met 140 medewerkers in dienst en 16.000 kinderen in zorg zoeken wij versterking van onze teams in Midden- en Zuid Kennemerland.

De functie                                                                                             Als Jeugdarts draag je zorg voor de bevordering van een gezonde ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar zoals het complete wettelijk vastgestelde Basisaanbod Preventie Jeugd aangeeft. De nadruk ligt op preventie, signalering, vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen, vroege opsporing van pathologie en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Daarnaast stelt je ook (gezins)plannen op.

Dit alles doe je in teamverband met JGZ-verpleegkundigen en (indien nodig) orthopedagogen. Je werkt met collega’s op de locatie als een zelfstandig team met bijbehorende resultaatverantwoordelijkheid.

Wij vragen                                                                                            Je hebt ten minste het diploma basisarts; bij voorkeur opgeleid tot jeugdarts KNMG. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen om verbanden te zien en problemen/afwijkingen te signaleren en te beoordelen. Qua profiel heb je een positieve en actieve houding en je bent resultaatgericht.

Voor de vacature op oproepbasis is het belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent betreft dagdeel en locatie en de beschikking hebt over een auto.

Wij bieden                                                                                           Wij bieden je een moderne digitale werkomgeving met een goed werkend digitaal dossier.

Om de kwaliteit te blijven verbeteren hebben wij een vakgroep Jeugdartsen. Wij stellen je in de gelegenheid (indien nodig) de introductiecursus JGZ te volgen. Ook is er de mogelijkheid de opleiding tot jeugdarts KNMG te volgen.

Wij bieden een salaris tussen € 3.410,38 en € 5.136,92 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (salarisschaal FWG 65); een goede reiskostenvergoeding; overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Meer informatie?                                                                               Dan kun je contact opnemen met Annemiek Kropman, regiomanager JGZ, telefoonnr. 088-995 9591.

Interesse?                                                                                       Stuur ons je motivatiebrief met CV. Je kunt deze richten aan Jeugdgezondheidszorg Kennemerland t.a.v. Marie-Catherine Terlingen, recruiter ViVa! Zorggroep, via e-mailadres: M.Terlingen@vivazorggroep.nl

 

Open sollicitaties
Een baan als JGZ-verpleegkundige (niveau 5)? Mail ons een open sollicitatie o.v.v. ‘open sollicitatie’ aan a.zandvliet@jgzkennemerland.nl.

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
Wij zijn een belangrijke kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierin werken diverse organisaties samen. Op de websites van het CJG krijgt u antwoord op vragen, informatie en advies over opgroeien en opvoeden van kinderen.

CJG IJmond
CJG Haarlem
CJG Zandvoort
CJG Bloemendaal
CJG Heemstede